بکوبیم بر طبل «تختی» شدن

بکوبیم بر طبل «تختی» شدن
چشم هایمان را که ببندیم همه چیز برایمان آشناست. غلامرضا تختی، هیچ ابهام و حس غریبی نیست، غلامرضا تختی از خود ماست. من، تو، او
منبع خبر : iribnews.ir