ترامپ ۸ اپلیکیشن چینی را تحریم کرد

ترامپ ۸ اپلیکیشن چینی را تحریم کرد
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آخرین روزهای مسئولیت، فرمان اجرایی جدیدی صادر کرده و هشت اپلیکیشن چینی را تحریم کرده است.
منبع خبر : mehrnews.com