شماره ۸۴ فصلنامه علمی «اثر» منتشر شد

شماره ۸۴ فصلنامه علمی «اثر» منتشر شد
هشتاد و چهارمین شماره نشریه علمی، فنی و هنری اثر فصلنامه‌ای با درجه علمی - ترویجی به همت دبیرخانه نشریات پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری چاپ و منتشر شد.
منبع خبر : iribnews.ir