آسمان غرب، یک اثر هنری به یاد شهید شیرودی

آسمان غرب، یک اثر هنری به یاد شهید شیرودی


آسمان غرب، یک اثر هنری به یاد شهید شیرودی - خبرگزاری صدا و سیما

آسمان غرب، یک اثر هنری به یاد شهید شیرودی - خبرگزاری صدا و سیما

آسمان غرب، یک اثر هنری به یاد شهید شیرودی - صاحبخبر

آسمان غرب، یک اثر هنری به یاد شهید شیرودی - صاحبخبر
آسمان غرب، یک اثر هنری به یاد شهید شیرودی - خبرگزاری صدا و سیما

حماسه باشکوهی که شهید شیرودی رقم زد/در حد امکان وامدار تاریخ بودم

حماسه باشکوهی که شهید شیرودی رقم زد/در حد امکان وامدار تاریخ بودم
www.iribnews.ir › فیلم › علمی و فرهنگی

آسمان غرب، یک اثر هنری به یاد شهید شیرودی

آسمان غرب، یک اثر هنری به یاد شهید شیرودی
همزمان با ایام آسمانمی شدن شهید شیرودی فیلم سینمایی "آسمان غرب" درباره بخشی از زندگینامه این شهید بزرگوار بر روی پرده سینما رفته است.

تریبون اجارهای/نگاهی به فیلم آسمان غرب که به زندگی شهید شیرودی ...

تریبون اجارهای/نگاهی به فیلم آسمان غرب که به زندگی شهید شیرودی ...
آسمان غرب، یک اثر هنری به یاد شهید شیرودی - صاحبخبر

یک درخواست از صدا و سیما و ارتش برای
منبع خبر : iribnews.ir