تامین کود مورد نیاز کشت بهاره در گلستان

مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان از ورود بخش قابل توجهی از نیاز کود شیمیایی برای کشت بهاره به استان خبر داد.

تامین و ذخیره سازی کود مورد نیاز کشاورزان گلستانی برای کشت بهاره

تامین و ذخیره سازی کود مورد نیاز کشاورزان گلستانی برای کشت بهاره

تامین و ذخیره سازی کود مورد نیاز کشاورزان گلستانی برای کشت بهاره

تامین و ذخیره سازی کود مورد نیاز کشاورزان گلستانی برای کشت بهاره
تامین و ذخیره سازی کود مورد نیاز کشاورزان گلستانی برای کشت بهاره

ذخیره سازی کود مورد نیاز کشاورزان گلستانی برای کشت بهاره

ذخیره سازی کود مورد نیاز کشاورزان گلستانی برای کشت بهاره
www.ilna.ir › بخش-استان-ها-15 › 1346490-تامین-ذخی...

کود به اندازه نیاز کشت بهاره گلستان در انبارها ذخیره شده است

کود به اندازه نیاز کشت بهاره گلستان در انبارها ذخیره شده است
ضیایی با بیان اینکه امسال باید بیش از 33 هزار و ۵۰۰ تن کودهای فسفاته تامین کنیم افزود : هم اکنون ۲۰ درصد از برنامه ابلاغی شامل بیش از ۶ هزار ...

ذخیرهسازی کود مورد نیاز کشاورزان گلستانی برای کشت بهاره

ذخیرهسازی کود مورد نیاز کشاورزان گلستانی برای کشت بهاره
تامین و ذخیره سازی کود مورد نیاز کشاورزان گلستانی برای کشت بهاره

کود مورد نیاز کشت پاییزه کشاورزان گلستان تامین شد - ایرنا

کود مورد نیاز کشت پاییزه کشاورزان گلستان تامین شد - ایرنا
golestanema.com › news › اقتصادی › تامین-و-ذخیره-...

کشاورزان گلستان: کود شیمیایی موردنیاز کشت پاییزه فراهم شود - ایرنا

کشاورزان گلستان: کود شیمیایی موردنیاز کشت پاییزه فراهم شود - ایرنا
ضیایی با بیان اینکه امسال باید بیش از 33 هزار و ۵۰۰ تن کودهای فسفاته تامین کنیم افزود : هم اکنون ۲۰ درصد از برنامه ابلاغی شامل بیش از ۶ هزار ...

کود مورد نیاز کشاورزان استان گلستان تأمین شده است

کود مورد نیاز کشاورزان استان گلستان تأمین شده است
ذخیره سازی کود مورد نیاز کشاورزان گلستانی برای کشت بهاره

1766 تن انواع کود پتاسه جهت مصرف کشت بهاره در استان گلستان

1766 تن انواع کود پتاسه جهت مصرف کشت بهاره در استان گلستان
www.yjc.ir › گلستان › گرگان
منبع خبر : yjc.ir