سقف پرداخت وام مشاغل خانگی اعلام شد

سقف پرداخت وام مشاغل خانگی اعلام شد
منبع خبر : iribnews.ir