کشف و ضبط بیش از ۹ هزار واحد داروی دام و طیور در کردستان

کشف و ضبط بیش از ۹ هزار واحد داروی دام و طیور در کردستان
 رییس اداره تشخیص و درمان دامپزشکی کردستان از کشف و ضبط ۱۲ قلم دارو‌های دامی تاریخ منقضی به تعداد ۹ هزار و ۷۳۷ عدد در استان خبر داد.

کشف بیش از ۹ هزار واحد داروهای دام و طیور تاریخ گذشته در کردستان

کشف بیش از ۹ هزار واحد داروهای دام و طیور تاریخ گذشته در کردستان

کشف بیش از 9 هزار عدد داروی غیرقابل مصرف در کردستان

کشف بیش از 9 هزار عدد داروی غیرقابل مصرف در کردستان
کشف بیش از ۹ هزار واحد داروهای دام و طیور تاریخ گذشته در کردستان

کشف بیش از ۹ هزار واحد داروهای دام و طیور تاریخ گذشته در کردستان ...

کشف بیش از ۹ هزار واحد داروهای دام و طیور تاریخ گذشته در کردستان ...
www.isna.ir › استان ها › کردستان

کشف بیش از 9 هزار واحد داروهای دام و طیور تاریخ گذشته در کردستان

کشف بیش از 9 هزار واحد داروهای دام و طیور تاریخ گذشته در کردستان
رییس اداره تشخیص و درمان دامپزشکی کردستان از کشف و ضبط ۱۲ قلم داروهای دامی به تعداد 9هزار و ۷۳۷ عدد بە ارزش ریالی بیش از ٦ میلیارد ریال خبر ...

کشف بیش از 9 هزار واحد داروهای دام و طیور تاریخ گذشته در کردستان

کشف بیش از 9 هزار واحد داروهای دام و طیور تاریخ گذشته در کردستان
کشف بیش از 9 هزار عدد داروی غیرقابل مصرف در کردستان

کشف بیش از 9 هزار عدد داروی غیرقابل مصرف در کردستان - فاخته نیوز

کشف بیش از 9 هزار عدد داروی غیرقابل مصرف در کردستان - فاخته نیوز
www.farsnews.ir › استانها › کردستان

کشف بیش از ۹ هزار عدد داروی غیرقابل مصرف در کردستان - قدس آنلاین

کشف بیش از ۹ هزار عدد داروی غیرقابل مصرف در کردستان - قدس آنلاین
رییس اداره تشخیص و درمان دامپزشکی کردستان از کشف و ضبط 9 هزار و 737 عدد داروی دام و طیور تاریخ گذشته در کردستان خبر داد. کشف بیش از 9 هزار عدد ...

کشف بیش از ۹ هزار کیلوگرم بافرین فاقد پروانه بهداشتی در کردستان

کشف بیش از ۹ هزار کیلوگرم بافرین فاقد پروانه بهداشتی در کردستان
واحد

کشف ۶۴۸ میلیون تومان داروی دامپزشکی تاریخگذشته از یک شرکت ...

کشف ۶۴۸ میلیون تومان داروی دامپزشکی تاریخگذشته از یک شرکت ...
واحد
منبع خبر : yjc.ir