یک وقف اثر گذار

یک وقف اثر گذار


درباره وقف | نقش تاثیرگذار موقوفات در تعالی جوامع اسلامی - ایرنا

درباره وقف | نقش تاثیرگذار موقوفات در تعالی جوامع اسلامی - ایرنا

آثار و نتایج
منبع خبر : iribnews.ir