واکسیناسیون بر مدار سرعت

واکسیناسیون بر مدار سرعت
برخلاف روز‌های گذشته سرعت واکسیناسیون در مراکز بسیار بالا و ازدحام مردم به حداقل رسیده است.
منبع خبر : iribnews.ir