افغانستان سفیر پاکستان را احضار کرد

افغانستان سفیر پاکستان را احضار کرد
افغانستان در واکنش به حادثه برای دختر سفیر این کشور در اسلام آباد، سفیر پاکستان را احضار کرد.
منبع خبر : mehrnews.com