ووشوکاران قم در راه قهرمانی کشور / شکست تلخ دلسوختگان /امدادگران قم با مهارت قایق رانی آشنا شدند

ووشوکاران قم در راه قهرمانی کشور / شکست تلخ دلسوختگان /امدادگران قم با مهارت قایق رانی آشنا شدند
مهم‌ترین اخبار ورزشی استان قم در ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ را در این بسته خبری بخوانید.
منبع خبر : yjc.news