بزرگترین چالش، مدیریت آب در حوزه کشاورزی است

بزرگترین چالش، مدیریت آب در حوزه کشاورزی است
مسئول سازمان بسیج مهندسین کشاورزی گفت: اگر وضعیت ۲۰ سال آینده را بر مبنای رهنمود‌های رهبری برنامه ریزی کنیم، مشکلی در زمینه تأمین آب نخواهیم داشت.
منبع خبر : iribnews.ir