مدیرعامل جدید "خانه تئاتر" معرفی شد

مدیرعامل جدید
در جلسه امروز هیات مدیره مرکزی خانه تئاتر، مقصود نعیمی ذاکر به عنوان مدیرعامل جدید انتخاب شد.
منبع خبر : iribnews.ir