شهروندان در معامله حوزه زمین مراقب باشند

شهروندان در معامله حوزه زمین مراقب باشند
دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس از مردم استان خواست در مواردی که نیاز به معامله در حوزه زمین داشتند با افراد مطلع، دستگاه مرتبط و دستگاه های متولی زمین مشورت کنند تا متحمل ضرر و خسارت نشوند.
منبع خبر : yjc.news