برگزاری مسابقات هندبال نوجوانان منطقه ۵ کشور در خرم آباد

برگزاری مسابقات هندبال نوجوانان منطقه ۵ کشور در خرم آباد
مسابقات هندبال نوجوانان منطقه ۵ کشور در خرم آباد برگزار شد.
منبع خبر : iribnews.ir