برگزاری رزمایش نیروی زمینی ارتش در آینده نزدیک

برگزاری رزمایش نیروی زمینی ارتش در آینده نزدیک
امیر سرلشکر موسوی گفت: در آینده نزدیک رزمایش نیروی زمینی ارتش برگزار می‌شود و پس از آن نیز سلسله رزمایش‌های ارتش ادامه می‌یابد.
منبع خبر : iribnews.ir