پیشتازی صنایع دفاعی و بخش فناوری‌های دفاعی در کشور

پیشتازی صنایع دفاعی و بخش فناوری‌های دفاعی در کشور
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت:صنایع دفاعی و بخش فناوری‌های دفاعی همواره در کشور ما پیشتاز بوده است
منبع خبر : iribnews.ir