عزاداری قومیت‌های مختلف در ماه محرم

عزاداری قومیت‌های مختلف در ماه محرم
همزمان با ماه محرم، قومیت‌های مختلف در ایران و خارج کشور عزاداری می‌کنند.
منبع خبر : iribnews.ir