برگزاری اردوی تیم تفنگ دختران جوان

برگزاری اردوی تیم تفنگ دختران جوان
اردوی آماده سازی تیم تفنگ دختران جوان ایران برای حضور در مسابقات جهانی مصر در سالن ۸۰ خط مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد.
منبع خبر : iribnews.ir