دستگیری ۴ شکارچی غیر مجاز در بیجار

دستگیری ۴ شکارچی غیر مجاز در بیجار
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیجار گفتک چهار متخلف که در مناطق آزاد اقدام به شکار غیرمجاز یک سر خرگوش کرده بودند، دستگیر شدند.
منبع خبر : yjc.news