پرونده بازگشت زائران اربعین کی بسته شد

پرونده بازگشت زائران اربعین کی بسته شد
به گفته بسیاری از مسئولان بخش حمل ونقل تا پایان ماه صفر آمادگی اعزام و بازگشت زائران از کشور عراق وجود دارد.
منبع خبر : yjc.news