السیسی انتصاب رئیس رژیم صهیونیستی را تبریک گفت

السیسی انتصاب رئیس رژیم صهیونیستی را تبریک گفت
رئیس جمهور مصر فرارسیدن سال نوی یهودیان را به رئیس رژیم صهیونیستی تبریک گفت.
منبع خبر : mehrnews.com