طالبان: مقامات سابق به کشور برگردند

نخست وزیر دولت موقت افغانستان در گفتگویی با شبکه الجزیره اعلام کرد اگر مقامات پیشین افغانستان به کشور برگردند، امنیت آنها را تصمین می کنیم.
منبع خبر : iribnews.ir