پیشرفت چشمگیر با اتکا به توان داخلی

پیشرفت چشمگیر با اتکا به توان داخلی
­رئیس جمهور منتخب در قم با آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی دیدار و گفتگو کرد.
منبع خبر : iribnews.ir