اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات سیل در خراسان جنوبی

اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات سیل در خراسان جنوبی
اعضای دولت در جلسه امروز هیئت وزیران با اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از سیل در استان خراسان جنوبی موافقت کردند.
منبع خبر : iribnews.ir