سخنگوی وزارت خارجه انتخابات نیکاراگوئه را تبریک گفت

سخنگوی وزارت خارجه انتخابات نیکاراگوئه را تبریک گفت
سخنگوی وزارت امورخارجه برگزاری موفق انتخابات در نیکاراگوئه را به ملت و دولت این کشور تبریک گفت.
منبع خبر : iribnews.ir