بازدید رئیسی از داروخانه ۲۹ فروردین ارتش 

بازدید رئیسی از داروخانه ۲۹ فروردین ارتش 
رئیس‌جمهور به داروخانه توزیع داروهای کرونا رفت و از نزديک از مشکلات مردم آگاه شد.
منبع خبر : iribnews.ir