​​سرمایه‌گذاری ۲۱ میلیارد تومانی رایتل در فارس



سرمایه گذاری ۲۱ میلیارد تومانی رایتل در فارس - سیناپرس

سرمایه گذاری ۲۱ میلیارد تومانی رایتل در فارس - سیناپرس

سرمایه گذاری 21 میلیارد تومانی رایتل در فارس - سینا - خبر فارسی

سرمایه گذاری 21 میلیارد تومانی رایتل در فارس - سینا - خبر فارسی
سرمایه گذاری ۲۱ میلیارد تومانی رایتل در فارس

تعداد مشترکان فعال رایتل در فارس به ۲۰۳ هزار مشترک رسیده است

تعداد مشترکان فعال رایتل در فارس به ۲۰۳ هزار مشترک رسیده است
سرمایهگذاری ۲۱ میلیارد تومانی رایتل در فارس

احتمال ورشکستگی رایتل با استمرار محدودیتهای اینترنتی

احتمال ورشکستگی رایتل با استمرار محدودیتهای اینترنتی
سرمایه گذاری ۲۱ میلیارد تومانی رایتل در فارس - سیناپرس

اپراتور سوم؛ قربانی قطعی اینترنت - روزنامه تعادل

اپراتور سوم؛ قربانی قطعی اینترنت - روزنامه تعادل
sinapress.ir › ... › علم و فناوری - فارس

۲هزار و ۹۲۵ اثر به جشنواره تولیدات چندمنظورهای میراث فرهنگی ارسال شد ...

۲هزار و ۹۲۵ اثر به جشنواره تولیدات چندمنظورهای میراث فرهنگی ارسال شد ...
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس گفت: از ابتدای دولت سیزدهم برای توسعه شبکه رایتل در فارس مبلغ ۲۱ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده ...

رابرت کیوساکی چه نظری درباره قیمت ارزهای دیجیتال دارد؟ - خبرآنلاین

رابرت کیوساکی چه نظری درباره قیمت ارزهای دیجیتال دارد؟ - خبرآنلاین
سرمایه گذاری 21 میلیارد تومانی رایتل در فارس - سینا - خبر فارسی

بررسی وضعیت پوشش دهی - رایتل

بررسی وضعیت پوشش دهی - رایتل
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس گفت: از ابتدای دولت سیزدهم برای توسعه شبکه رایتل در فارس مبلغ 21 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده ...

شستا | ماهنامه اقتصاد و بیمه

شستا | ماهنامه اقتصاد و بیمه
تعداد مشترکان فعال رایتل در فارس به ۲۰۳ هزار مشترک رسیده است
منبع خبر : yjc.news