داستان معلمی که پس از مرگ هم از آموزش دست نکشید

داستان معلمی که پس از مرگ هم از آموزش دست نکشید
آقا معلم وصیت کرد که پیکرش را پس از مرگ برای انجام مقاصد آموزشی به دانشگاه علوم پزشکی اهواز اهدا کنند.
منبع خبر : iribnews.ir