اولویت نخست دیپلماسی خارجی؛ توسعه مناسبات با همسایگان

اولویت نخست دیپلماسی خارجی؛ توسعه مناسبات با همسایگان
رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: دیپلماسی خارجی ایران نیازمند تحول اساسی است.
منبع خبر : iribnews.ir