اولویت اصلی امروز ، کرونا و تسریع در روند واکسیناسیون است

اولویت اصلی امروز ، کرونا و تسریع در روند واکسیناسیون است
معاون اول رییس جمهور بر لزوم سرعت بخشیدن به روند تامین واکسن کرونا از طریق واردات و تولید داخلی تاکید کرد
منبع خبر : iribnews.ir