نخستین کتاب صنایع دستی چاپ شد

نخستین کتاب صنایع دستی چاپ شد
مدیرکل دفتر بازاریابی و تجاری‌سازی معاونت صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی گفت: کتاب سال صنایع‌دستی نوشته شده و تمام اطلاعات مربوط به بخش‌های مختلف صنایع‌دستی شامل نام هنرمندان، تولیدکنندگان، کارگاه‌ها، فروشگاه‌ها و... در آن به صورت شفاف آورده شده است.
منبع خبر : iribnews.ir