بازدید وزیر علوم و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از دانشگاه شریف

بازدید وزیر علوم و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از دانشگاه شریف
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری به همراه محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ضمن بازدید از محصولات فناورانه ناحیه نوآوری دانشگاه صنعتی شریف، از چند شرکت دانش بنیان بازدید کردند. ناحیه نوآوری شریف مدل جدید توسعه شهری محسوب می‌شود که در دانشگاه صنعتی شریف توسعه یافته است.
منبع خبر : iribnews.ir