اولویت پلیس در برخورد قانونی با مجرمین و حفظ رعایت حقوق شهروندی

رییس پلیس آگاهی استان س و ب بر اولویت پلیس در برخورد قانونی با مجرمین و حفظ حقوق شهروندی و رفتار حرفه ای توسط مامورین تاکید کرد .
منبع خبر : yjc.news