فعالیت بیست و یک هزار موسسه تحت نظارت بهزیستی

فعالیت بیست و یک هزار موسسه تحت نظارت بهزیستی
مدیرکل دفتر توسعه و نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی سازمان بهزیستی کشور گفت: بیست و یک هزار موسسه تحت نظارت بهزیستی فعالیت می‌کنند
منبع خبر : iribnews.ir