سازمان ملل آمار قربانیان جنگ در اوکراین را اعلام کرد

سازمان ملل آمار قربانیان جنگ در اوکراین را اعلام کرد
دفتر حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به آمار قربانیان جنگ، اعلام کرد که بسیاری از کشته شدگان غیرنظامی جنگ در اوکراین، بر اثر حملات هوایی و موشکی جان خود را از دست داده اند.
منبع خبر : mehrnews.com