اولویت‌های صنعت نفت و گاز دولت سیزدهم چیست؟

اولویت‌های صنعت نفت و گاز دولت سیزدهم چیست؟
در هشت سال گذشته رویکرد حاکم بر صنعت نفت و گاز کشور، موجب عقب‌ماندگی این صنعت در برخی زمینه‌ها شده و انتظار می رود دولت سیزدهم برای جبران این عقب ماندگی برخی سیاستها را در اولویت قراردهد.
منبع خبر : mehrnews.com