ناکامی ششم در انتخاب رئیس جمهور لبنان

ناکامی ششم در انتخاب رئیس جمهور لبنان
فیلم » سیاسی

نمایندگان مجلس لبنان در ششمین جلسه برای انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور باز هم ناکام ماندند.

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۷- ۰۸:۱۱ناکامی ششم در انتخاب رئیس جمهور لبنان - خبرگزاری صدا و سیما

ناکامی ششم در انتخاب رئیس جمهور لبنان - خبرگزاری صدا و سیما

پارلمان لبنان برای بار ششم در انتخاب رئیس جمهور ناکام ماند

پارلمان لبنان برای بار ششم در انتخاب رئیس جمهور ناکام ماند
ناکامی ششم در انتخاب رئیس جمهور لبنان - خبرگزاری صدا و سیما

ناکامی ششم در انتخاب رئیس جمهور لبنان

ناکامی ششم در انتخاب رئیس جمهور لبنان
www.iribnews.ir › فیلم › سیاسی

ناکامي ششم در انتخاب رئيس جمهور لبنان - خبرگزاری صدا و سیما

ناکامي ششم در انتخاب رئيس جمهور لبنان - خبرگزاری صدا و سیما
نمایندگان مجلس لبنان در ششمین جلسه برای انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور باز هم ناکام ماندند.

ناکامی ششم در انتخاب رئیس جمهور لبنان - آخرین خبر

ناکامی ششم در انتخاب رئیس جمهور لبنان - آخرین خبر
پارلمان لبنان برای بار ششم در انتخاب رئیس جمهور ناکام ماند

جلسه انتخاب رئیس جمهور لبنان در پارلمان برای بار ششم ناکام ماند

جلسه انتخاب رئیس جمهور لبنان در پارلمان برای بار ششم ناکام ماند
یورونیوز

ناکامی ششم در انتخاب رییس جمهور لبنان | نمایندگان مجلس لبنان - قطره

ناکامی ششم در انتخاب رییس جمهور لبنان | نمایندگان مجلس لبنان - قطره
ناکامی ششم در انتخاب رئیس جمهور لبنان

ناکامی ششم در انتخاب رییس جمهور لبنان | نمایندگان مجلس لبنان

ناکامی ششم در انتخاب رییس جمهور لبنان | نمایندگان مجلس لبنان
ناکامي ششم در انتخاب رئيس جمهور لبنان - خبرگزاری صدا و سیما

ناکامی پارلمان لبنان در انتخاب رئیس جمهور برای پنجمین بار پیاپی

ناکامی پارلمان لبنان در انتخاب رئیس جمهور برای پنجمین بار پیاپی
www.iribnews.ir › بین الملل › غرب آسیا
منبع خبر : iribnews.ir