واردات به بهانه رفع تحریم ممنوع است

واردات به بهانه رفع تحریم ممنوع است
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس: بخش خصوصی توانایی دارد بیشتر بدرخشد و یکی از دغدغه‌های این بخش واردات به بهانه رفع تحریم است.
منبع خبر : iribnews.ir