دستگاه‌ها ۲ماه برای تدوین آیین نامه سندفضای مجازی مهلت دارند

دستگاه‌ها ۲ماه برای تدوین آیین نامه سندفضای مجازی مهلت دارند
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: اجرای این سند، فضای مجازی را پیشران توسعه و پیشرفت در کشور قرار می‌دهد.
منبع خبر : iribnews.ir