توسعه زیرساخت‌های انرژی عراق، بازی دو سر برد برای ایران

توسعه زیرساخت‌های انرژی عراق، بازی دو سر برد برای ایران
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: توسعه زیرساخت‌های صنعت آسیب دیده برق عراق، فرصت طلایی به ویژه برای بخش خصوصی ایران است.
منبع خبر : iribnews.ir