پرتاب موفقیت‌آمیز اولین ماهواره‌بر بومی کره جنوبی

پرتاب موفقیت‌آمیز اولین ماهواره‌بر بومی کره جنوبی
امروز دومین پرتاب آزمایشی ماهواره‌بر بومی کره جنوبی Nuri با موفقیت چندین ماهواره را در مدار قرارداد و گام بزرگی برای شروع برنامه فضایی پس از شکست اولین آزمایش در سال گذشته برداشت.
منبع خبر : iribnews.ir