قانون مالیات بر خانه‌های خالی بیشتر برای ایجاد تعادل درعرضه و تقاضاست

قانون مالیات بر خانه‌های خالی بیشتر برای ایجاد تعادل درعرضه و تقاضاست
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: قانون مالیات بر خانه‌های خالی بیشتر برای سیاست گذاری و ایجاد تعادل عرضه و تقاضای مسکن در کشور است
منبع خبر : iribnews.ir