ادعای آمریکا در مورد کمک مالی روسیه به احزاب سیاسی خارجی

ادعای آمریکا در مورد کمک مالی روسیه به احزاب سیاسی خارجی
دستگاه اطلاعاتی آمریکا مدعی شد روسیه ۳۰۰ میلیون دلار به احزاب و افراد سیاسی بیگانه اهدا کرده است.
منبع خبر : yjc.news