تایید صلاحیت ۱۲ عضو شورای شهر در انتخابات

تایید صلاحیت ۱۲ عضو شورای شهر در انتخابات
اعطا گفت: از هیات اجرایی انتخابات خبر رسیده هر ۱۲ عضو فعلی شورای شهر تهران که داوطلب شرکت در انتخابات شورای ششم بوده اند، تایید صلاحیت شده اند.
منبع خبر : yjc.ir