روایت منتشر نشده از جنایت گروهک منافقین

روایت منتشر نشده از جنایت گروهک منافقین
جنایت گروهک منافقین علیه مردم در سلسله گزارش‌های روایت منتشر نشده دردهه ۶۷ پخش می‌شود.
منبع خبر : iribnews.ir