مراکز تجاری خارج از کشور، مزیت‌ها و چالش‌ها (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۶/۲۱)

مراکز تجاری خارج از کشور، مزیت‌ها و چالش‌ها (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۶/۲۱)
طبق اعلام معاون ارتقای کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت با راه اندازی مرکز تجاری مسکو، مراکز تجاری خارج از کشور فعال ایرانی به 12 مرکز رسید. نخستین مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در مسکو با هدف تسهیل تجارت و حمایت از صنعتگران و تجار ایرانی و روسی در مسکو راه اندازی شد. همکارم مهاجری و گزارشی در این باره ...
منبع خبر : iribnews.ir