تصویب کلیات طرح افزایش دانشجویان و متخصصان حوزه‌های پزشکی

تصویب کلیات طرح افزایش دانشجویان و متخصصان حوزه‌های پزشکی
شورای‌عالی انقلاب فرهنگی کلیات طرح افزایش دانشجویان و متخصصین حوزه‌های پزشکی را تصویب کرد.
منبع خبر : iribnews.ir