تعویق رقابت‌های دو و میدانی داخل سالن قهرمانی آسیا

تعویق رقابت‌های دو و میدانی داخل سالن قهرمانی آسیا
دهمین دوره رقابت‌های داخل سالن قهرمانی آسیا با اعلام کنفدراسیون دو و میدانی به تعویق افتاد.
منبع خبر : iribnews.ir