وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات استراتژیک حمایت کند

وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات استراتژیک حمایت کند
نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: وزارت جهاد کشاورزی با اعمال حاکمیت و توجه به الگوی کشت، کشت محصولات استراتژیک را مورد توجه قرار دهد.
منبع خبر : iribnews.ir